Κωδικός ερώτησης: 3625 18/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε το τελευταίο και το προτελευταίο κελί της δεύτερης γραμμής του πίνακα της έβδομης διαφάνειας. Εφαρμόστε μπλε φόντο σε αυτά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google