Κωδικός ερώτησης: 3637 3/3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μία παρουσίαση όμοια με του αρχείου Παρουσίαση.pps του φακέλου IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται επίσης στον ίδιο φάκελο. Οι εναλλαγές μεταξύ των διαφανειών είναι τυχαίες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016