Κωδικός ερώτησης: 3644 21/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τους τίτλους των δύο διαφανειών έτσι ώστε να συμβαδίζουν με το κείμενο της κάθε διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Αλλάξτε τους τίτλους των δύο διαφανειών έτσι ώστε να συμβαδίζουν με το κείμενο της κάθε διαφάνειας.