Κωδικός ερώτησης: 37 1/25
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καταργήστε την υπερσύνδεση της πρώτης λέξης του εγγράφου (INFOWhat), χωρίς να διαγράψετε το κείμενο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Καταργήστε την υπερσύνδεση της πρώτης λέξης του εγγράφου (INFOWhat), χωρίς να διαγράψετε το κείμενο.