Κωδικός ερώτησης: 380 5/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε στο ενσωματωμένο γράφημα το χρώμα των στηλών της della σε σκούρο μπλε. Επίσης εμφανίστε τις κύριες γραμμές του πλέγματος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016