Κωδικός ερώτησης: 407 11/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο στυλ παραγράφου με όνομα Συνάδελφοι. Το στυλ να χρησιμοποιεί γραμματοσειρά Verdana μεγέθους 10 στιγμών. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το στυλ σε όλες τις λέξεις του εγγράφου στις οποίες έχει εφαρμοστεί το στυλ Επικεφαλίδα 1

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα νέο στυλ παραγράφου με όνομα Συνάδελφοι. Το στυλ να χρησιμοποιεί γραμματοσειρά Verdana μεγέθους 10 στιγμών. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το στυλ σε όλες τις λέξεις του εγγράφου στις οποίες έχει εφαρμοστεί το στυλ Επικεφαλίδα 1