Κωδικός ερώτησης: 417 11/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στη δεύτερη σελίδα του εγγράφου, επιλέξτε το κείμενο Ξεκινάει από την ιδιότυπη έως (λεγόμενους mani). και δημιουργήστε έναν πίνακα τριών (3) στηλών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Στη δεύτερη σελίδα του εγγράφου, επιλέξτε το κείμενο Ξεκινάει από την ιδιότυπη έως (λεγόμενους mani). και δημιουργήστε έναν πίνακα τριών (3) στηλών.