Κωδικός ερώτησης: 419 11/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένου με διαστάσεις 9,15 εκατοστών σε ύψος και 2,1 εκατοστών σε πλάτος. Εφαρμόστε σε αυτό χρώμα γεμίσματος RGB (240,134,128)

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016