Κωδικός ερώτησης: 427 13/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αφαιρέστε την αλλαγή σελίδας από την δεύτερη σελίδα του εγγράφου. Στη συνέχεια, εισάγετε μια αλλαγή σελίδας πριν από το κείμενο Το ιταλικό μελόδραμα, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη σελίδα, ούτως ώστε αυτό να μετακινηθεί στην επόμενη σελίδα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016