Κωδικός ερώτησης: 433 4/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie mithilfe eines Feldes die Zahl der aktuellen Seite in der Mitte der Fußzeile des Dokuments ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016