Κωδικός ερώτησης: 434 5/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Lassen Sie durch das Einfügen von Seitenfeld mithilfe eines Feldes die gesamte Anzahl der Seiten des Dokuments in der Mitte der Fußzeile anzeigen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016