Κωδικός ερώτησης: 4368 14/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε το σύμβολο το οποίο βρίσκεται στην γραμματοσειρά Wingdings, κάτω από την φράση Θεσσαλονίκη 54645 η οποία βρίσκεται στην αρχή του κειμένου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Εισάγετε το σύμβολο  το οποίο βρίσκεται στην γραμματοσειρά Wingdings, κάτω από την φράση Θεσσαλονίκη 54645 η οποία βρίσκεται στην αρχή του κειμένου.