Κωδικός ερώτησης: 4385 1/24
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τη γραμματοσειρά σε Courier New μεγέθους 12 στιγμών σε ολόκληρο το έγγραφο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Αλλάξτε τη γραμματοσειρά σε Courier New μεγέθους 12 στιγμών σε ολόκληρο το έγγραφο.