Κωδικός ερώτησης: 4409 2/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie den Einzug der ersten Zeile im Absatz, der mit dem Text Nun diesmal, Freunde beginnt, auf 0,5 cm.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Ändern Sie den Einzug der ersten Zeile im Absatz, der mit dem Text Nun diesmal, Freunde beginnt, auf 0,5 cm.