Κωδικός ερώτησης: 4416 9/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie den ersten Absatz des Textes der mit dem Text Nun diesmal beginnt, mit einem linken Einzug (Vor Text) von 1,2 cm und einem rechten Einzug (Hinter Text) von 1,6 cm.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Formatieren Sie den ersten Absatz des Textes der mit dem Text Nun diesmal beginnt, mit einem linken Einzug (Vor Text) von 1,2 cm und einem rechten Einzug (Hinter Text) von 1,6 cm.