Κωδικός ερώτησης: 4421 13/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie den Zeilenabstand im dritten Absatz (ÜBER DIE DICHTKUNST) fest auf 0,7cm.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Ändern Sie den Zeilenabstand im dritten Absatz  (ÜBER DIE DICHTKUNST)  fest auf 0,7cm.