Κωδικός ερώτησης: 4423 15/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie den zweiten Absatz als Blocksatz, mit einem Einzug der ersten Zeile von 1,3 cm, mit 1,5-zeiligen Zeilenabstand und ändern Sie den Abstand über dem Absatz auf 1cm.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Formatieren Sie den zweiten Absatz als Blocksatz, mit einem Einzug der ersten Zeile von 1,3 cm, mit 1,5-zeiligen Zeilenabstand und ändern Sie den Abstand über dem Absatz auf 1cm.