Κωδικός ερώτησης: 4428 20/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Am Anfang der zweiten Seite, auf dem Absatz, der wie folgt beginnt Du bleibst dir doch immer gleich löschen Sie das Steuerzeichen, das den Text in zwei Zeilen aufteilt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Am Anfang der zweiten Seite, auf dem Absatz, der wie folgt beginnt Du bleibst dir doch immer gleich löschen Sie das Steuerzeichen, das den Text in zwei Zeilen aufteilt.