Κωδικός ερώτησης: 4430 22/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Markieren Sie den dritten Absatz der mit dem Text ÜBER DIE DICHTKUNST beginnt, und übernehmen Sie eine gelbe Schattierung.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Markieren Sie den dritten Absatz der mit dem Text ÜBER DIE DICHTKUNST beginnt, und übernehmen Sie eine gelbe Schattierung.