Κωδικός ερώτησης: 4483 5/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Lassen Sie durch das Einfügen von Seitenfeld mithilfe eines Feldes die gesamte Anzahl der Seiten des Dokuments in der Mitte der Fußzeile anzeigen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Lassen Sie durch das Einfügen von Seitenfeld mithilfe eines Feldes die gesamte Anzahl der Seiten des Dokuments in der Mitte der Fußzeile anzeigen.