Κωδικός ερώτησης: 4500 8/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο τρέχον έγγραφο το αυτόματο σχήμα Γελαστό Πρόσωπο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Εισάγετε στο τρέχον έγγραφο το αυτόματο σχήμα Γελαστό Πρόσωπο.