Κωδικός ερώτησης: 452 20/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συγχωνεύεστε τα κελιά με το κείμενο ανάλογα με το πρόγραμμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Συγχωνεύεστε τα κελιά με το κείμενο ανάλογα με το πρόγραμμα.