Κωδικός ερώτησης: 4573 24/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην επικεφαλίδα του εγγράφου, εισάγετε το σύμβολο © στο τέλος της λέξης INFOWhat.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0