Κωδικός ερώτησης: 476 25/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Markieren Sie die Zellen der ersten und der zweiten Zeile der Tabelle und wenden Sie einen äußeren Rahmen mit einem einfachen 1-pt.-breiten Strich an..

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Markieren Sie die Zellen der ersten und der zweiten Zeile der Tabelle und wenden Sie einen äußeren Rahmen mit einem einfachen 1-pt.-breiten Strich an..