Κωδικός ερώτησης: 477 26/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Select the cell of the table with the text 70 hours at the 1st page of the current document and apply

White Background 1, Darker 15% shading

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Google Docs

 

 

 


Select the cell of the table with the text 70 hours at the 1st page of the current document and apply  
White Background 1, Darker 15% shading