Κωδικός ερώτησης: 507 25/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε τις λέξεις και στην στην πρώτη παράγραφο του εγγράφου ούτως ώστε η τελική μορφή να είναι Τα Καφέ αμάν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google