Κωδικός ερώτησης: 5305 4/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Unter Libre Office-Anwendungen, die bereits geöffnet sind, beenden Sie nur Calc.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Unter Libre Office-Anwendungen, die bereits geöffnet sind, beenden Sie nur Calc.