Κωδικός ερώτησης: 5307 7/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Speichern Sie die aktive Arbeitsmappe (Tabellendokument) im Ordner IL-ates\OO_Calc auf dem Desktop unter dem Namen meinBuch.ods.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Speichern Sie die aktive Arbeitsmappe (Tabellendokument) im Ordner IL-ates\OO_Calc auf dem Desktop unter dem Namen meinBuch.ods.