Κωδικός ερώτησης: 5308 7/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Speichern Sie die aktive Arbeitsmappe unter dem Namen meinBuch1 in einem neuen Ordner, den Sie unter dem Namen meineCalcDateien im Ordner IL-ates\LO_Calc auf dem Desktop erstellen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Speichern Sie die aktive Arbeitsmappe unter dem Namen meinBuch1 in einem neuen Ordner, den Sie unter dem Namen meineCalcDateien im Ordner IL-ates\LO_Calc auf dem Desktop erstellen.