Κωδικός ερώτησης: 5311 10/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Schließen Sie die aktive Arbeitsmappe (Tabellendokument), ohne LibreOffice Calc zu beenden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Schließen Sie die aktive Arbeitsmappe (Tabellendokument), ohne LibreOffice Calc zu beenden.