Κωδικός ερώτησης: 5312 11/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Speichern Sie die aktive Arbeitsmappe als Vorlage unter dem Namen meineVorlage im Ordner IL-ates\LO_Calc auf dem Desktop.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Speichern Sie die aktive Arbeitsmappe als Vorlage unter dem Namen meineVorlage im Ordner IL-ates\LO_Calc auf dem Desktop.