Κωδικός ερώτησης: 5313 12/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Speichern Sie die aktive Arbeitsmappe als MS Excel 97/2000/XP/2003 unter dem Namen meinBuch97.xls im Ordner IL-ates\LO_Calc auf dem Desktop.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Speichern Sie die aktive Arbeitsmappe als MS Excel 97/2000/XP/2003  unter dem Namen meinBuch97.xls im Ordner IL-ates\LO_Calc auf dem Desktop.