Κωδικός ερώτησης: 5319 4/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (όχι του λογιστικού φύλλου) ως εξής:

Όνομα/Επώνυμο/Αρχικά: kostas / goutoudis / kg

και να προβάλονται οι μαθηματικοί τύποι

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0