Κωδικός ερώτησης: 5337 8/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wählen Sie auf dem Arbeitsblatt (Tabelle) 2 Stunde den Zellbereich B22:H22 aus und verschieben Sie ihn auf den Zellbereich B13:H13. Dann brechen Sie den Inhalt der Zelle B20 um.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Wählen Sie auf dem Arbeitsblatt (Tabelle) 2 Stunde den Zellbereich B22:H22 aus und verschieben Sie ihn auf den Zellbereich B13:H13. Dann brechen Sie den Inhalt der Zelle B20 um.