Κωδικός ερώτησης: 5360 7/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Kopieren Sie den Zellbereich B4:E11 vom Arbeitsblatt (Tabelle) 2004 in den gleichen Zellbereich vom Arbeitsblatt (Tabelle) 2005.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Kopieren Sie den Zellbereich B4:E11 vom Arbeitsblatt (Tabelle) 2004 in den gleichen Zellbereich vom Arbeitsblatt (Tabelle) 2005.