Κωδικός ερώτησης: 5369 16/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Lassen Sie die Breite der zweiten Spalte (B) und die Höhe der siebten Zeile (7) im aktiven Arbeitsblatt (Tabelle) automatisch anpassen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Lassen Sie die Breite der zweiten Spalte (B) und die Höhe der siebten Zeile (7) im aktiven Arbeitsblatt (Tabelle) automatisch anpassen.