Κωδικός ερώτησης: 5372 18/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wechseln Sie zum Arbeitsblatt (Tabelle) Computer und geben Sie die Zahl 1200,00 € in die Zelle E4 und die Zahl 625,00 € in die Zelle E8 ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Wechseln Sie zum Arbeitsblatt (Tabelle) Computer und geben Sie die Zahl 1200,00 € in die Zelle E4 und die Zahl 625,00 € in die Zelle E8 ein.