Κωδικός ερώτησης: 5426 20/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Aktivieren Sie den Textumbruch für die Zelle A1 und deaktivieren Sie den Textumbruch für die Zelle B1.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Aktivieren Sie den Textumbruch für die Zelle A1 und deaktivieren Sie den Textumbruch für die Zelle B1.