Κωδικός ερώτησης: 5436 1/22
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie den Diagrammtyp des vorhandenen Diagramms auf dem aktiven Arbeitsblatt (Tabelle) auf ein 3D-Säulendiagramm.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Ändern Sie den Diagrammtyp des vorhandenen Diagramms auf dem aktiven Arbeitsblatt (Tabelle) auf ein 3D-Säulendiagramm.