Κωδικός ερώτησης: 5444 9/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Kopieren Sie das aktuelle Kreisdiagramm und fügen Sie es ins Arbeitsblatt (Tabelle) SALES ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Kopieren Sie das aktuelle Kreisdiagramm und fügen Sie es ins Arbeitsblatt (Tabelle) SALES ein.