Κωδικός ερώτησης: 5445 10/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Verschieben Sie das aktuelle Kreisdiagramm und fügen Sie es auf das Arbeitsblatt (Tabelle) SALES ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Verschieben Sie das aktuelle Kreisdiagramm und fügen Sie es auf das Arbeitsblatt (Tabelle) SALES ein.