Κωδικός ερώτησης: 5447 12/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Vergrößern Sie die Breite des Diagrammbereichs vom aktuellen Diagramm und verringern Sie ihre Höhe (nach Belieben).

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Vergrößern Sie die Breite des Diagrammbereichs vom aktuellen Diagramm und verringern Sie ihre Höhe (nach Belieben).