Κωδικός ερώτησης: 5448 13/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Verschieben Sie das aktuelle Diagramm, ohne seine Größe zu ändern, so dass seine obere linke Ecke sich in der Zelle D15 befindet.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Verschieben Sie das aktuelle Diagramm, ohne seine Größe zu ändern, so dass seine obere linke Ecke sich in der Zelle D15 befindet.