Κωδικός ερώτησης: 5449 14/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

In einem neuen Arbeitsblatt (Tabelle) erstellen Sie ein Punkte und Linien-Diagramm mit Daten aus dem Zellbereich A5:E9

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


In einem neuen Arbeitsblatt (Tabelle) erstellen Sie ein Punkte und Linien-Diagramm mit Daten aus dem Zellbereich A5:E9