Κωδικός ερώτησης: 5450 15/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wechseln Sie zum Arbeitsblatt (Tabelle) Computer und - ohne das Diagramm zu verschieben - verringern Sie seine Höhe, so dass der Inhalt des Zellbereichs B15:C15 angezeigt wird.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Wechseln Sie zum Arbeitsblatt (Tabelle) Computer und - ohne das Diagramm zu verschieben - verringern Sie seine Höhe, so dass der Inhalt des Zellbereichs B15:C15 angezeigt wird.