Κωδικός ερώτησης: 5503 20/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Löschen Sie im bereits geöffneten Arbeitsblatt (Tabelle) die Zeilen, die Ihrer Meinung nach nicht aufgelistet werden sollten.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Löschen Sie im bereits geöffneten Arbeitsblatt (Tabelle) die Zeilen, die Ihrer Meinung nach nicht aufgelistet werden sollten.