Κωδικός ερώτησης: 5513 21/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Die Datenbeschriftungen mit Werten sollen im aktuellen Diagramm angezeigt werden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Die Datenbeschriftungen mit Werten sollen im aktuellen Diagramm angezeigt werden.