Κωδικός ερώτησης: 586 16/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εκτελέστε τις παρακάτω δύο ενέργειες:

1) μετά το κείμενο εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης εισάγετε μια αλλαγή ενότητας στην επόμενη σελίδα.

2) επιλέξτε όλο το κείμενο της πρώτης σελίδας και μορφοποιήστε το σε δύο (2) στήλες. Φροντίστε οι στήλες να έχουν ίσο πλάτος και η απόσταση μεταξύ τους να είναι 2 εκ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Εκτελέστε τις παρακάτω δύο ενέργειες:
1) μετά το κείμενο εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης εισάγετε μια αλλαγή ενότητας στην επόμενη σελίδα.
2) επιλέξτε όλο το κείμενο της πρώτης σελίδας και μορφοποιήστε το σε δύο (2) στήλες. Φροντίστε οι στήλες να έχουν ίσο πλάτος και η απόσταση μεταξύ τους να είναι 2 εκ.