Κωδικός ερώτησης: 593 23/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο υποσέλιδο με αριστερή στοίχιση, ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει, με μορφή γράμματα τίτλου, το όνομα του χρήστη της εφαρμογής που αποθήκευσε τελευταίος το έγγραφο.

Στη συνέχεια διαγράψτε το πεδίο της ημερομηνίας μαζί με το συνοδευτικό κείμενο που εμφανίζεται στα δεξιά στο υποσέλιδο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Εισάγετε στο υποσέλιδο με αριστερή στοίχιση, ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει, με μορφή γράμματα τίτλου, το όνομα του χρήστη της εφαρμογής που αποθήκευσε τελευταίος το έγγραφο. 
Στη συνέχεια διαγράψτε το πεδίο της ημερομηνίας μαζί με το συνοδευτικό κείμενο που εμφανίζεται στα δεξιά στο υποσέλιδο.