Κωδικός ερώτησης: 600 11/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά... έως για τους μαθητές σας και μορφοποιήστε το σε δύο στήλες. Οι στήλες να έχουν ίσο πλάτος, γραμμή ανάμεσά τους και η μεταξύ τους απόσταση να είναι 0,75 εκ.

Στη συνέχεια φροντίστε, μόνο στην ενότητα των στηλών, το αριστερό και δεξιό περιθώριο να είναι 2 εκ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Επιλέξτε το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά... έως για τους μαθητές σας και μορφοποιήστε το σε δύο στήλες. Οι στήλες να έχουν ίσο πλάτος, γραμμή ανάμεσά τους και η μεταξύ τους απόσταση να είναι 0,75 εκ.
Στη συνέχεια φροντίστε, μόνο στην ενότητα των στηλών, το αριστερό και δεξιό περιθώριο να είναι 2 εκ.